Aankeuren

AANKEURINGSREGLEMENT SHIH TZU CLUB NEDERLAND

DOEL VAN DE AANKEURING
De Fokgeschiktheid van een Shih Tzu beoordelen conform de standaard door een erkende rasspecialist.
De Shih Tzu fokker wordt zo de mogelijkheid geboden om in plaats van het volgens het Verenigings-Fokreglement(VFR) vereiste tentoonstellingsbezoek, de Shih Tzu te laten aankeuren door een door de club aan te wijzen keurmeester(s).

Voorwaarden
De Shih Tzu reu of teef moet minimaal 9 maanden oud zijn en in bezit van een stamboom en de eigenaar moet lid zijn van de Shih Tzu Club Nederland. Er zal een plausibele reden moeten worden opgegeven waarom men deze aankeuring wil in plaats van tentoonstellingsbezoeken.
Naast deze aankeuring zal ook aan de andere gestelde voorwaarden van het VFR moeten worden voldaan om daadwerkelijk te mogen fokken.

AANKEURINGEN
De club biedt hiervoor minimaal 2x per jaar de gelegenheid,in voor- en najaar. De data worden van te voren bekend gemaakt.
U dient uw aanvraag in bij het tentoonstellingsecretariaat, tesamen met een plausibele reden. Klik hier om het tentoonstellingssecretariaat te mailen.  U ontvangt na goedkeuring van de plausibele reden een tijdelijke link (de link is eenmalig 48 uur geldig)  van haar waarbij u al u gegevens kunt uploaden, waaronder een kopie van de stamboom en een kopie van de eigendomsregistratie, en evt. dierenartsverklaring van de Shih Tzu. De verschuldigde betaling dient gelijktijdig met het invullen van het formulier te worden gedaan, u wordt doorgestuurd naar de Ideal pagina om uw betaling te voltooien, pas na betaling staat u definitief aangemeld met uw aan te keuren hond(en)
Er geldt een limiet van maximaal 6 aankeurhonden per keer. Per eigenaar mogen per keuringsdag maximaal 2 honden worden aangemeld.

De aankeuring wordt gedaan door een voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeester in het bijzijn van een bestuurslid. De bevindingen worden verwerkt op een z.g. “Aankeuringsformulier” dat wordt ingevuld en ondertekend door keurmeester en bestuurslid. Op basis van deze bevindingen wordt de fokgeschiktheid bepaald. Dit echter slechts op uiterlijkheden conform de rasstandaard.

UITSLAGEN
De uitslag kan alleen worden samengevat als : “goedgekeurd”, “voorlopig goedgekeurd” of “niet goedgekeurd”.
Het formulier wordt in tweevoud opgemaakt: één exemplaar is voor de vereniging en één voor de eigenaar.
Voor jonge honden kan een voorlopige toestemming voor 1 jaar worden gegeven, waarbij een (gratis) herkeuring na de leeftijd van 18 maanden kan worden verlangd.
Evenzo mag na een eerste afwijzing, binnen een termijn van 2 jaar, éénmaal een herkeuring worden aangevraagd tegen gereduceerd tarief(50%). De uitslagen zullen in het clubblad worden vermeld.

Tegen de uitslag is geen beroep mogelijk.

KOSTEN
De kosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Voor nu is dit € 152,50,– per hond. De kosten dienen vooraf betaald te zijn aan de penningmeester.

INFORMATIE EN AANMELDEN
Opgave bij het tentoonstellingssecretariaat Houkje v.d. Meer

ER IS NOG RUIMTE OM AANKEURHONDEN AAN TE MELDEN

(nb. u ontvangt van het tentoonstellingssecretariaat tijdig een mail met daarin de gegevens op welk tijdstip uw Shih Tzu wordt aangekeurd, dit zal altijd voor aanvang van het evenement zijn)