Algemene Ledenvergadering 2017

17 juni werd de 27e ALV van de STCN gehouden.
Allerhande besproken zaken kunt u later nalezen in het clubblad en op de website.

Jaarlijks hoogtepunt van de ALV zijn de uitreikingen van de Oranje Manege Fokkersprijzen en de Showhond van het Jaar prijzen.
Bij de reuen als zowel de teven werd de OM prijs en de Showhond prijs gewonnen door dezelfde hond.

Helaas kon de eigenaar van de reu Ursus van de Mamila’s, Chantal Roll niet aanwezig zijn, deze zal de gewonnen prijzen op een later moment uitgereikt krijgen. ( uitgereikt op de tentoonstelling te Echt door bestuurslid Harry Niks)

        
Bij de teven werden de prijzen uitgereikt door onze voorzitter Nicky van Tol-Williams aan Dirk Jansen Vd Werff  voor zijn teef Binkie’s het Baken van Adessium.

        
Beide winnaars hartelijk gefeliciteerd!

Het bestuur in haar huidige vorm, anno 2017:


Tijdens deze ALV waren Helmi Wetzels en Harry Niks, aftredend en herkiesbaar, ze zijn bij acclamatie aangenomen als bestuursleden voor de komende periode.

v.l.n.r: Helmi Wetzels, Harry Niks, Martijn v.d. Werff, Nicky van Tol-Williams, Houkje v.d. Meer