Algemene Ledenvergadering 2018

30 juni 2018 werd de 28e ALV van de STCN gehouden.
Allerhande besproken zaken kunt u later nalezen in het clubblad en op de website.

Jaarlijks hoogtepunt van de ALV zijn de uitreikingen van de Oranje Manege Fokkersprijzen en de Showhond van het Jaar prijzen.
Bij de reuen  werd de Oranje Manege Fokkersprijs en de Showhond v.h. Jaar prijs gewonnen door Barkingbeauty’s Daylight Charisma van Betty Verbon v.d. Langenberg. Bij de teven werd de OM prijs gewonnen door Anastasia van Joke Dunk, en de Showhond v.h. Jaar prijs door Zamira Ho van Buruf van Minie Niks-Bakker.  De prijzen werden uitgereikt door  Pieter Burema.

  

Alle winnaars hartelijk gefeliciteerd!

Na deze uitreiking waren er de bestuursverkiezingen, waarbij de drie aangemelde kandidaten  André Onwezen, Arend ter Bork en Erik Nienhuis allen werden benoemd tot nieuwe bestuursleden. Hun functies en gegevens vind u onder het kopje ‘Bestuur’

Tevens was de functie van voorzitter vacant, deze functie werd sinds april 2018 waargenomen door Pieter Burema. Hij werd met een overduidelijke meerderheid van stemmen gekozen tot voorzitter.

Allen proficiat met jullie nieuwe functies, we wensen jullie veel succes binnen het bestuur.

Het bestuur in haar huidige vorm, anno 2018:


v.l.n.r: Houkje v.d. Meer, Pieter Burema, Helmi Wetzels
staand: Harry Niks, Arend ter Bork, Erik Nienhuis, André Onwezen

fotolink ALV 2018: https://myalbum.com/album/sJ4vp5WXL0k6