Algemene Ledenvergadering 2020

Uitnodiging tot het bijwonen van de 30e Algemene Ledenvergadering te houden op zondagmiddag 23 februari 2020

in Zaal Verploegen, 

Woeziksestraat 100, 6604 CM te Wijchen.

Aanvang 13.00 uur.

AGENDA 

 1. OPENING
 1. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 1. NOTULEN JAARVERGADERING 7 AUGUSTUS 2019
        (Opgenomen in clubblad 4/2019)
 1. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SECRETARIS
        (eind januari 2020 wordt dit gepubliceerd op de website en is het te verkrijgen op papier via de secretaris)

 1. FINANCIËLE ZAKEN
      a. Financieel verslag 2019: Verslag en toelichting door Penningmeester
 2. Verslag van de Kascommissie
 3. Benoeming Kascommissie
 4. Vaststellen Begroting 2020

De stukken zijn op de vergadering aanwezig.

 1. UITREIKING “ORANJE MANEGE”-FOKKERSPRIJZEN 2019
 1. UITREIKING “BESTE SHOWHOND VAN HET JAAR 2019”
 1. BESTUURSVERKIEZINGEN 
 1. Voorstel tot vaststellen aantal bestuursleden op 5.
 2. Aftredend is Helmi Wetzels- penningmeester en  Arend ter Bork- algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt voor beide opnieuw als bestuursleden te benoemen.
 1. ACTIVITEITEN IN 2020/ 2021
    Het bestuur stelt de volgende activiteiten voor:
 1. 19 april 2020 Clubdag te Heinenoord
 2. 18 oktober 2020 Kampioenschapsclubmatch te Zwolle
 3. 22 mei 2021 Shih Tzu World Congress te Venray
 4. 24 mei 2021 Jubileum Kampioenschapsclubmatch te Venray
 1. RONDVRAAG
 1. SLUITING

Alleen leden hebben toegang tot de vergadering. Het recht van introductie is niet van toepassing op de algemene ledenvergadering.

Jaarverslag Secretaris 2019.doc