Archief RVB 2012

Gedrukte versie handboek ‘Fokken van rashonden’ nu beschikbaar bij Raad van Beheer
Het handboek ‘fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap’ is vanaf nu in gedrukte vorm beschikbaar.Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan voorzitter van de Raad van Beheer Gerard Jipping en aan de auteurs Kor Oldenbroek en Jack Windig van het WUR.
Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Voor rasverenigingen
Het boek is bedoeld voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Met de kennis die in dit boek beschreven wordt, kunnen zij de maatregelen treffen die nodig zijn om een ras verantwoord in stand te houden met een fokdoel dat resulteert in gezonde honden die oud kunnen worden.

Voor fokkers
Het boek is ook bedoeld voor individuele fokkers van honden. Het geeft hen inzicht in het verantwoord kiezen van ouderdieren en hoe ze als fokkers gezamenlijk een ras in stand kunnen houden. Het kan bij hen begrip kweken voor maatregelen die de rasvereniging instelt om de verwantschap en de inteelt in het ras te beheersen.

Voor hondeneigenaren
Het boek biedt eveneens kennis aan (toekomstige) eigenaren van honden die willen weten of hun hond verantwoord gefokt is en weinig risico’s heeft op gezondheidsstoornissen door inteelt.
Het boek bestaat uit meer dan 140 pagina’s en is rijk geïllustreerd met 70 afbeeldingen.
Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van de Raad van Beheer op www.raadvanbeheer.nl via de knop ‘bestellingen’, pagina ‘bestellen boek ‘Fokken van rashonden’.

********************************************************************************************************************************

Samenwerking RVB/Overheid

Raad van Beheer werkt samen met overheid aan vermindering inteelt bij rashonden
De Raad van Beheer, het overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden in Nederland, werkt samen met het ministerie van EL& I aan de vermindering van inteelt bij rashonden met een stamboom. De Raad van Beheer financiert sinds 2011 samen met het ministerie het project verwantschap. Het project verwantschap heeft tot doel het zorgvuldig bewaken en beheren van populaties van rashonden met een stamboom.
De uitvoering van het project ligt bij wetenschappers van Wageningen University & Research center.
Daarnaast is er een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de sector en diverse welzijnsorganisaties.

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een toename van de geboorte van dieren met erfelijke gebreken. Via het project Verwantschap krijgt men inzicht in de situatie binnen een hondenras. Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.
In het project is software ontwikkeld om inteelt te kunnen analyseren en voorspellen. Er is gestart met drie pilotrassen: de Golden Retriever, de Saarlooswolfhond en de Teckel. In het project wordt samengewerkt met betrokken rasverenigingen van deze drie pilotrassen te weten de Golden Retriever Club Nederland, Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Teckelclub.

Naast het computerprogramma voor de analyse en advisering maakt ook een handboek ‘fokken van rashonden’ onderdeel uit van het project. Dit handboek is geschreven om de benodigde kennis voor verantwoorde fokkerij en genetisch beheer bij rasverenigingen en fokkers te bevorderen. Dit handboek is gratis digitaal beschikbaar, u kunt het HIER [2.643 KB] downloaden. De resultaten van de analyse van de drie pilotrassen worden eind dit jaar verwacht. Vervolgens zal er in 2013 door de Raad van Beheer gestart worden met de analyse van de overige hondenrassen. Voor de rasverenigingen is het resultaat van het programma dat men inzicht krijgt in de situatie op het gebied van inteelt en verwantschap van het ras. Hierdoor kan men een verantwoord duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen.

Voor de fokkers is het resultaat dat men een beter inzicht krijgt in de situatie van het totale ras. Het inzicht blijft niet alleen beperkt tot het inzicht in de eigen foklijnen. Hierdoor krijgt men een beter inzicht in de consequenties bij de keuze van fokdieren. Via een advies vanuit het systeem kan een fokker verantwoorde keuzes maken voor de inzet van fokdieren. Het project verwantschap van de Raad van Beheer en de overheid is een goed vervolg en past binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond.

Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid