Archief RVB 2014

Symposium Verwantschap groot succes

Voor het symposium Verwantschap was de interesse overweldigend. Helaas was in de zaal slechts ruimte voor 250 personen.
Om de informatie toch voor iedereen beschikbaar te maken hebben we de tekst en de presentaties in PDF opgenomen op de website.
U kunt deze hier vinden: http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/TekstPresentatieIngeborgdeWolfsymposiumverwantschap2.pdf

********************************************************************************************************************************

Tarievenlijst 2014

De tarieven worden jaarlijks aangepast en bepaald door de Algemene Vergadering. Jaarlijks vanaf 1 januari vindt u hier de tarieven die geldig zijn tot en met 31 december van het lopend kalenderjaar. In bijzondere gevallen kunnen tarieven door bestuursbesluit aangepast worden.

********************************************************************************************************************************

Verplichte DNA afname

Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers
Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014

Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en – afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt. Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten. Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer. Voor meer informatie ga naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

********************************************************************************************************************************

Kynologisch Reglement vanaf 1 januari 2014

Klik hier voor het KR_geldig_vanaf_1_januari_2014.pdf [734 KB]

********************************************************************************************************************************

Nieuwe titels Benelux Winner en Benelux Kampioen

Er zijn nieuwe titels vanwege een samenwerking tussen de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse Kennel Clubs, te weten:

– Benelux Winner en Benelux Kampioen (vanaf 2014)

********************************************************************************************************************************

Nieuws mbt vertrek tentoonstellingen

Vanaf 1 januari 2014 mag u tijdens CAC en CACIB tentoonstellingen de tentoonstellingsruimte verlaten nadat uw keuring is geweest. Tot die tijd bent u verplicht aanwezig te zijn tot 15.00 uur.

********************************************************************************************************************************

Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In dit artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Klik HIER om het artikel te lezen

********************************************************************************************************************************

DNA-afname en controle 1 juni

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en – afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

Mogelijke situaties bij fokker; Bij veel fokkers roept de verplichte DNA-afname vragen op.
Om de procedure voor u als fokker te verduidelijken, treft u onder de knop ‘fokkerij’ op de pagina ‘procedures’ een overzicht aan van de meest voorkomende situaties voor u als fokker van rashonden. Per situatie wordt de te volgen procedure beschreven. Klik hier voor de pagina in PDF met uitleg van de regels.

********************************************************************************************************************************

Overlijden Ans Stuifbergen-Hoetjes
(Overgenomen van de RVB)

Kort na haar Best-in-Show keuring in Hazerswoude (Leiden) is Ans Stuifbergen-Hoetjes op 27 maart 2014, op 81-jarige leeftijd, plotseling overleden. Een fatale hersenbloeding maakte plotseling een einde aan dit rijke, veelzijdige kynologische leven.
Geboren in Alkmaar en opgeleid voor secretariaatswerkzaamheden, kwam er kort na haar huwelijk een hond in huis: een Whippet, die meteen werd tentoongesteld. In 1977 slaagde Ans voor haar eerste keurmeesterexamen: de Saluki. Daarna volgden meer rassen in rasgroep 10 en uiteindelijk zou Ans bevoegd worden voor alle rassen in de rasgroepen 8, 9 en 10. Daarnaast keurde ze een behoorlijk aantal rassen in de groepen 2 en 5 en enkele Terriërrassen. Bij de keuringen is ‘type, bouw en temperament’ mijn volgorde, aldus Ans in een vraaggesprek in 1996.

Rusland en andere Oostbloklanden
Haar keurmeesterschap bracht haar in een groot aantal landen, waarbij ze een van de eerste Nederlandse keumeesters was die in Rusland en andere Oostbloklanden keurde. Het bleef niet alleen bij keuren, want Ans zamelde kleding in, bestemd voor een Pools kindertehuis. Overtollige tentoonstellingsbekers gingen ook naar oost Europa en kregen daar een nieuw leven. Actief met sociaal werk was ze al vroeg, voornamelijk in de gemeente waar haar echtgenoot burgemeester was.
In de jaren negentig was Ans een periode lid van het dagelijks bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar, hetgeen ze ‘een fantastisch interessant gebied’ noemde.

Whippets
In 20 jaar fokte Ans ongeveer 17 nesten Whippets, onder de kennelnaam ‘Of Lord Mayor’s Home’.
Ook bestuurlijk is ze zeer actief geweest, variërend van onder andere voorzitter van de KC West-Friesland, voorzitter van Rayon West en voorzitter van ‘Kunogonda’. In deze functies was zij de mede-organisator van symposia en seminars en van de Nationale Veteranen Show. Ook verzorgde zij in 1990 de landelijke actie voor een geschenk aan ‘Cynophilia’ bij diens 100-jarig bestaan.

Bibliotheek Raad van Beheer
In 1998 trad ze, namens ‘Cynophilia’, toe tot het bestuur van de Raad van Beheer. Tijdens de roerige Algemene Ledenvergadering van november 2001 trok ze zich onvrijwillige terug omdat ze zich niet met de beleidsuitgangspunten van het bestuur kon verenigen. Ze wilde daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.
In 2000 werd Ans onderscheiden met de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer en in dezelfde periode was ze werkzaam in de bibliotheek van de Raad. Ze vond het heel belangrijk dat dit cultuurgoed goed werd beheerd en uitgebreid.
In de afgelopen jaren genoot ze van de lange vakantiecruises die ze met haar echtgenoot maakte.

Bouwstenen
In 1998 werd haar in een interview gevraagd hoe ze 20 jaar later geportretteerd zou willen worden. Ans: Als ze van me zeggen ‘een eerlijke harde werker, die kon luisteren en die bouwstenen aandroeg voor een goed gestructureerde kynologie’, dan ben ik tevreden.

De STCN wenst haar familie en ieder die haar dierbaar is heel veel sterkte.