Archief STCN 2015

Algemene Ledenvergadering 2015

De algemene ledenvergadering is gehouden op zaterdagmiddag 27 juni 2015 in het Dogcenter te Kerkwijk. De voorzitter opende de vergadering om 13.00 uur en na het bespreken van de ingekomen stukken, jaarverslag, financieel verslag boekjaar 2014, verslag van de kascommissie , bespreken van wijzigingen van het H.R. werden er enkele boeketten uitgedeeld als dank voor gedane werkzaamheden.

Hierna werden de OM Fokkersprijzen en de Beste Showhond van het Jaar 2014 uitgereikt.

Oranje Manege Fokkersprijs:
-Reu: Zwah-Ber-Ju v. Gremley’s Home, eig.: M.Niks-Bakker met 71 punten
-Teef: Tinkerbell from Rose of Peking, eig.: A.Denie met 61 punten

Beste Showhond van het Jaar 2014:
-Reu: Zwah-Ber-Ju v. Gremley’s Home, eig.: M. Niks-Bakker met 17 punten
-Teef: Binkie’s Hunny Huggs, eig.: D. Jansen v.d. Werff met 7 punten


Heel trots mogen we als vereniging zijn dat we ter ere van ons 25 jarig bestaan de Bronzen Legpenning van de Raad van Beheer en een mooie oorkonde uitgereikt hebben gekregen.

Ria Klarenbeek heeft aangegeven het komende jaar te gaan stoppen met de redaktie, dit betekent dat zij een serieus iemand zoekt die tzt. het maken van het clubblad kan gaan overnemen. Zij hoopt iemand te vinden in de periode aanlopend tot de ALV 2016, zodat ze het dan met een gerust hart uit handen kan gaan geven:

Met heel veel plezier heb ik in de afgelopen 25 jaar het clubblad voor onze vereniging verzorgd, eerst als redactielid, later als hoofd van de redactie. Op de ALV van 27 juni jl. heb ik te kennen gegeven binnen een jaar te willen gaan stoppen met deze werkzaamheden. Van ganser harte hoop ik dat er onder onze leden iemand is die met net zoveel plezier mijn taak zou willen overnemen. “Diegene die zich geroepen voelt mag ten alle tijde contact met me opnemen zodat ik wat meer informatie kan geven.

Ria Klarenbeek

Dankwoord voor Jan en André

Voor het aftreden van de bestuursleden, nam Harry Niks het woord, en bedankt namens het bestuur en de leden Jan Neijenhuis en André Klarenbeek hartelijk voor hun inzet de afgelopen 25 jaar. Jan en André waren samen met Pieter Burema, Gerrit Vlieghuis, de mensen die zich hebben ingezet om de Shih Tzu Club van de grond te krijgen. Heel veel werk verzet, heel veel uren in gestoken, veel kilometers gereden, dan is het na 25 jaar toch ook best emotioneel om af te treden, dat was in de stem te horen van Harry, maar ook te zien aan de ogen van Jan en André. Na het krijgen van enkele attenties, werden Jan en André benoemd tot ereleden van onze vereniging, en kregen hiervoor een mooi aandenken opgespeld. Ook werd vermeld dat we bij de Raad van Beheer een aanvraag hebben gedaan voor de Zilveren erespeld Jan en André omdat ze 25 jaar bestuurslid waren, echter heeft de raad op dit moment een organisatorische stop, waardoor het niet mogelijk is deze aanvraag te honoreren. Wanneer het weer mogelijk is, krijgen we bericht en wordt het alsnog in werking gezet.
Ereleden Shih Tzu Club Nederland Jan Neijenhuis ( † 31-01-2016 ) & André Klarenbeek
Nieuwe samenstelling bestuur
Er waren twee kandidaten voor voorzitter:

-Nicky van Tol-Williams
-Pieter Burema

En twee kandidaten voor Algemeen Bestuurslid:
-Rein Schoonderbeek
-Houkje van der Meer

Gekozen tot voorzitter is Nicky van Tol Williams en tot Algemeen Bestuurslid Rein Schoonderbeek.
Beide proficiat met jullie nieuwe functies, we wensen jullie veel succes binnen het bestuur, en we willen
Pieter Burema en Houkje van der Meer hartelijk danken voor hun kandidaatstelling!