De Shih Tzu en de problematiek van de kortsnuiten

Een aantal leden en bestuursleden hebben op 5 juni de informatieavond van de Raad van Beheer bijgewoond.
Op 17 juni hebben de voorzitter en secretaris het overleg bijgewoond van de Raad van Beheer over de vervolgstappen.
Op 26 juni 2019 is er een bestuursvergadering en het bestuur zal een standpunt bepalen en een ledenvergadering uitschrijven om te bespreken hoe in de toekomst nog mag worden gefokt met de Shih Tzu. Hopelijk is het door de Raad van Beheer, in samenwerking met een tijdelijke commissie, op te stellen fokbegeleidingsplan dan beschikbaar. In deze commissie zit o.a. de voorzitter van de Shih Tzu Club Nederland. Verdere informatie zal volgen in de uitnodiging voor de ledenvergadering. Heeft u zaken die u in dit verband wil delen met het bestuur, graag, schriftelijk aan de secretaris voor 26 juni a.s.
Het Bestuur van de Shih Tzu Club Nederland.