Evenementen 2019

LEDENVERGADERING 7 AUGUSTUS 2019

De leden van de Shih Tzu Club Nederland ontvangen in week 27/2019 een uitnodiging (met de informatie die nu beschikbaar is) een toelichting voor het bijwonen van een ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 7 augustus 2019 in een van de zalen van Verploegen te Wijchen. De vergadering begint om 20.00 uur en is toegankelijk op verzoek van de ledenkaart 2019. In deze vergadering zal het Fokbegeleidingsplan, dat door de Raad van Beheer wordt opgesteld, aan de orde komen. Om legaal te mogen blijven fokken met de Shih Tzu moet dit Fokbegeleidingsplan voldoen aan de eisen die zijn gesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bestuur hoopt dat zeker onze fokkers deze vergadering zullen bijwonen.
Namens het bestuur,
P. Burema, voorzitter.

 

KCM
27 oktober 2019
Keurmeester: Dhr. Rony Doedijns (NL)
Locatie: Tienvoet te Heinenoord

Door deel te nemen of aanwezig te zijn op de evenementen gaat u er mee akkoord dat uitslagen, foto’s & video’s van u en uw hond(en) op de STCN website & STCN Facebookpagina’s worden gepubliceerd