Plaatsing kennelnaam/pups/herplaatsers

Stap 1 van 4

25%
 • -De vermeldingen van kennelnamen zijn op alfabetische volgorde, incl. link eigen website
  -Al uw nesten/herplaatsers worden apart met foto (zonder tekst/reclame) vermeld bij uw kennelvermelding.
  -Al uw nesten & herplaatsers dienen te voldoen aan de fokeisen van de STCN ( 2 x ZG voor beide ouderdieren)
  -Slechts (betalende) leden komen in aanmerking voor plaatsing
  -SVP. ALLE VELDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN INVULLEN
  -VFR Certificaat: De nesten die aangemeld worden voor bemiddeling krijgen automatisch het VFR certificaat toegestuurd. Bij meerdere nesten bent u verplicht al uw nesten op te geven. Heeft u een nest dat wel voldoet aan de regels maar niet is opgegeven omdat uw pups niet bemiddeld hoeven te worden maar u wilt u wel graag het certificaat ontvangen, stuur dan al uw gegevens zoals bij bemiddeling per mail naar stcn.pupbemiddeling@gmail.com
  -Plaatsing na betaling.