Geschiedenis

prijzentafel_645

Over de Shih Tzu Club

De “Shih-Tzu Club Nederland” is opgericht op 17-06-1990. Ze is statutair gevestigd te Zwolle. De vereniging is voortgekomen uit de Pekingees- en Dwergspanielclub. Oprichters van het eerste uur zijn o.a. Gerrit Vlieghuis, Pieter Burema, André Klarenbeek en Jan Neijenhuis.
Het aantal Shih Tzu dat jaarlijks in het Nederlands Honden Stamboek wordt bijgeschreven is ongeveer 275. De levensverwachting ligt rond de 14  á 15 jaar, maar er zijn ook leeftijden bekend die hier ver boven liggen, zelfs 20 jaar!  De Shih-Tzu Club Nederland is de eerste erkende rasvereniging voor de Shih-Tzu in Nederland.
Zij behartigt de belangen van het ras door in verenigingsvorm liefhebbers en fokkers bijeen te brengen. Jaarlijks wordt er een clubdag gehouden voor alle leden met hun honden, gezelligheid staat voorop en natuurlijk zijn alle Shih-Tzu welkom.

In 2015 bestaat de club 25 jaar en krijgt ter ere hiervan een oorkonde & bronzen legpenning van de Raad van Beheer overhandigd. Op de ALV. 2015 werden twee ereleden benoemd: Jan Neijenhuis & André Klarenbeek.

Naast de ledenvergadering is er jaarlijks een (Kampioenschaps-) clubmatch. Belangrijk is het clubblad, hierin staat veel nieuws, bestuursmededelingen, keurmeesterverslagen, de agenda en nog veel meer! Leden ontvangen het clubblad vier keer per jaar. De website wordt regelmatig geupdated en voorziet u snel van alle actuele informatie. U wordt definitief lid indien u de contributie heeft betaald en indien binnen veertien dagen ná publicatie in het clubblad géén bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt gemaakt.