Informatie clubdag 19 april 2020

Informatie: S.T.C.N. CLUBDAG 2020 GEANNULEERD

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus ziet het bestuur van de Shih Tzu Club Nederland zich genoodzaakt de clubdag van 19 april aanstaande te annuleren. Indien u ingeschreven had zal het  inschrijfgeld terug gestort worden.

Over een eventueel alternatief is momenteel nog niets bekend. Zodra er meer informatie is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Namens het bestuur, de evenementencommissie & showsecretariaat STCN

Op zondag 19 april 2020 organiseert de evenementencommissie de STCN Clubdag 2020, deze wordt gehouden in: Sporthal & Cultureel Centrum de Tienvoet, Tienvoet 2, 3274 BN Heinenoord, tel: 0186 601083.

Even voorstellen, de keurmeester: Elly Weijenborg-Weggemans

Bijna geboren in een hondenmand werd ik al besmet met het hondenvirus. Toen ik nog een jong meisje was waren mijn ouders al actief, zowel bestuurlijk als foktechnisch. Zo starten mijn ouders in 1964 de “v.d. Ossekoele” kennel. In eerste instantie voor een nestje Heidewachtels maar niet veel later werd dat de Border Terrier. Ongeveer 25 jaar later “kocht” ik me in bij de kennel en ging zelf ook Border Terriers fokken. Sindsdien heb ik meer dan 35 kampioenen gefokt en/of naar hun kampioenschap geshowd. Op dit moment maakt het ras nog steeds deel uit van mijn dagelijks leven en hoewel ik veel rassen waardeer en leuk vindt, zal het bij dit ras blijven tot ik er noodgedwongen afscheid van zal moeten nemen.

Als voormalig onderwijzeres onderwijs ik nu graag toekomstige keurmeesters, fokkers maar ook hondeneigenaren in de kennis die zij nodig hebben om hun hobby te kunnen beoefenen. Als ik dan later deze mensen zie schitteren binnen hun passie straalt dat een beetje op mij over.

Sinds 1995 ben ik exterieurkeurmeester en vandaag de dag mag ik de rasgroepen 3, 4 en 5 compleet keuren plus de Tibetaanse Terrier en Shih Tzu. 

Tijdens de opleiding voor het examen (inmiddels al wat jaren geleden) ben ik helemaal gevallen voor het ras Shih Tzu. De reden waarom ik examen wilde doen (voor het eerste examen destijds was ik uitgeloot en ik kon pas jaren later na die opleiding het examen doen), is het typische Tibetaanse karakter en het feit dat het sportieve en actieve honden zijn. Inmiddels heb ik ze in binnen- en buitenland mogen keuren en met heel veel plezier.

Nu de kortsnuitige rassen zo zwaar onder de loep liggen is natuurlijk het welzijn en de gezondheid van het ras een item tijdens de keuringen maar tot nu toe heb ik noch in Nederland noch in het buitenland op de punten, zoals genoemd in de wet en het RSI, honden moeten diskwalificeren of moeten terugzetten in kwalificatie of plaatsingen. En gelukkig maar!

Naast het fokken, keuren en het eigenaar zijn van heerlijke honden heb ik er bestuurlijk ook een flink aantal jaren opzitten. Op dit moment is dat alleen nog het voorzitterschap van de Border Terrier Club, in navolging van mijn vader die dat ook jaren heeft gedaan.

Kortom, een vol kynologisch leven dat alleen geleid kan worden met de hulp en steun van de mensen om me heen.

Inschrijven
Ieder lid of aspirant lid kan zijn of haar Shih-Tzu inschrijven mits deze op 19 april 3 maanden of ouder is, in het bezit is van een stamboom en volledig is ingeënt. Uw hond hoeft daarvoor niet persé show ervaring of een vacht in “showconditie” te hebben. Ringtraining vooraf kan wel handig zijn. De Clubdag is zeker ook een dag om die leden die niet regelmatig met hun Shih-Tzu naar een tentoonstelling gaan in de gelegenheid te stellen om hun zo hun Shih-Tzu te tonen. Daarnaast willen we natuurlijk graag de jongste pups & pups, leren kennen en bewonderen. Het is wel belangrijk dat uw hond schoon is; schone oren/vlo-vrij. De ingeschreven Shih Tzu worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Naast de bespreking van de Shih-Tzu met de eigenaar is er ruimte voor het competitie element door de plaatsing van de eerste 4 honden van iedere klas!  De dag wordt hierdoor nog spannender voor de deelnemers en de toeschouwers.

Nieuw onderdeel bij uw inschrijving
Tijdens het maken van uw inschrijving kunt u uw Shih Tzu mits ingeschreven ook GRATIS aanmelden in een kleurklasse. We hebben vier kleurklassen;
– Goud
– Goud-wit
– Zwart-wit
– Overige kleuren.
Aan het eind van de keuringen komen alle hondjes die aangemeld zijn bij de verschillende kleuren terug in hun kleurklasse, en hier wordt per kleurklasse één winnaar aangewezen. Svp. de juiste kleur aanvinken op uw inschrijfformulier. Twijfelt u over de aan te melden kleurklasse, neemt u dan contact op met het showsecretariaat via secretarisstcn@gmail.com

‘Toeristenklas’
Ook dit jaar hebben we de ‘Toeristenklas’ In deze klas klas kunt u uw hondje inschrijven waar u normaliter niet mee kunt showen. Hier zijn ook de de geknipte hondjes ondergebracht, maar ook bv.: gecastreerde reuen, een hondje met een verloren oog, geen staart meer etc. etc. Schrijft u in deze klas in, dan wordt uw hondje apart van de andere klassen beoordeeld en kan niet voor de kleurklasse worden aangemeld. Deelname vanaf de leeftijd van 3 maanden. Zijn er veel inschrijvingen in deze klas dan worden reuen en teven apart gekeurd. ( Plaatsing: 1 t/m 4)

“Shih-Tzu van het jaar 2019” en Shih-Tzu pup van het jaar 2019”
Shih-Tzu die in 2019 het CAC, of het RCAC hebben behaald op een Nederlandse tentoonstelling óf op onze KCM mogen meedoen aan de “Shih Tzu van het jaar 2019” clubtitel verkiezing (mits de eigenaar lid is van de STCN). Zij worden persoonlijk via een brief die per mail wordt verzonden, uitgenodigd.  Daarnaast wordt traditiegetrouw bij de pups, leeftijd 6-12 maanden, weer de clubtitel  “Shih-Tzu pup van het jaar 2019” aan zowel de beste reu als de beste teef  toegekend.

Nakomelingen presentatie
Net als afgelopen jaren wordt er wederom de gelegenheid geboden voor een  nakomelingenpresentatie. Hierbij gaat het om het tonen van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van een bepaalde reu of teef. De groep moet minimaal bestaan uit 3 en maximaal  uit 6 shih tzu, inclusief het ouderdier. De minimum leeftijd voor deelname is 3 maanden. Minimaal dient de eerste generatie (zonen/dochters) te zijn vertegenwoordigd, maximaal de derde generatie afstammelingen in direkte lijn.De getoonde honden hoeven niet alle in eigendom te zijn van de eigenaar van de stamvader/moeder. De eigenaar van de stamvader/moeder dient lid te zijn van de STCN en is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgave. Een eigenaar kan meerdere nakomelingengroepen inschrijven. De kosten voor deelname bedragen € 17,50,- per groep ongeacht het aantal honden

Verklede Kind Hond Show
Voor kinderen tot tien jaar,  het gaat hier niet om wie het beste kan showen, of de mooiste hond heeft, maar echt om de combinatie verkleedt kind met hond. Inschrijven kan via inschrijfformulier, kosten zijn € 5,00 per combinatie

Kampioenenparade
Voor de eerste keer zal op deze clubdag de KAMPIOENENPARADE worden gehouden.
Heeft uw Shih Tzu in 2019 een kampioenschap behaald dat onder de FCI  valt (NL. jeugd_veteraan_kampioenschap, maar ook  bv. Duits, Belgisch etc. etc.)
geeft u dit dan svp. door via secretarisstcn@gmail.com

Op de clubdag komen deze honden na de Shih Tzu van het Jaar verkiezing in de ring om een ereronde te maken, de naam van uw hond en kampioenschap wordt genoemd en u krijgt bij het verlaten van de ring een mooi aandenken.
Vooraf opgeven per mail, DEELNAME IS ALLEEN VOOR LEDEN EN GRATIS
Bent u ook trots op uw Shih Tzu, geef u dan snel op!

Betalen/Inschrijven
De kosten voor deelname bedragen slechts € 17,50,- per hond of per groep.  Kind-hondshow € 5,00. Kleurklas en Kampioenenparade zijn gratis. Bij het invullen van het inschrijfformulier komt u aan het eind in het IDEAL betaalscherm en kunt u gelijk uw betaling voldoen. Wij verzoeken u de betaling gelijk met uw inschrijving te voldoen. Hartelijk dank hiervoor namens de pennigmeester, op deze manier hoeft zij niet ’s morgens nog een hele administratie bij te werken. Betalen op de clubdag zelf is niet mogelijk!  Leden (resp. aspirant leden) die geen mogelijkheid hebben om via de website in te schrijven mogen te allen tijde contact opnemen met het showsecretariaat om het inschrijven op een andere manier te voltooien. ( secretarisstcn@gmail.com)

Rekeninggegevens
ING 4005626 t.n.v.: SHIH-TZU CLUB NEDERLAND te LANDGRAAF
IBAN Nummer: NL49INGB0004005626
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V (graag vermelden waarvoor u betaalt)
Let op: U ontvang per direct na uw inschrijving & betaling de bevestiging per mail, dit is uw bewijs van inschrijving.

Fotowedstrijd
We organiseren ook weer een fotowedstrijd, met als thema dit jaar:  ‘WAT HEB IK HET TOCH GOED’ De aangeleverde foto’s  worden op 19 april in de hal tentoongesteld. Voor de mooiste foto is een prijs beschikbaar gesteld. Na de prijsuitreiking krijgt U de foto’s weer mee. De winnende foto publiceren we in ons clubblad. Zet u wel even uw naam en de naam van de hond achter op de foto? De winnaar mag het thema voor de fotowedstrijd voor volgend jaar bedenken. Doet u allemaal mee?

Fred’s Tombola
Voor de traditionele tombola worden door Fred weer mooie prijzen gekocht. Voor de verdere vulling van de prijzentafel doen wij weer een beroep op u om een kleinigheidje mee te brengen. U kunt dit bij binnenkomst op de prijzentafel zetten. Hartelijk dank hiervoor.

Sponsoring
Net als andere jaren kunt u uw (kennel) naam koppelen aan een mooie prijs, de evenementencommissie is blij met elke sponsoring. U kunt een serie sponsoren, maar ook een enkele rozet. Alles is mogelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencommissie via evenementencommissie.stcn@hotmail.com Alvast hartelijk dank! Mede hierdoor kunnen we een prachtige prijzentafel met een prijs voor elke ingeschreven hond neerzetten.

Stands
Xapuri van Margit Langenberg is aanwezig.

Schoon houden van de hal
De evenementencommissie vraagt  u vriendelijk de honden niet te knippen in de hal en uw afval in eigen plastic zakjes of in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Laat uw hond svp goed uit wanneer er toch een ongelukje gebeurd ruim het dan netjes op. Let u ook op dat uw stoelen en trimtafels beschermdopjes aan de poten hebben?

Aankeuren
Op de clubdag is er gelegenheid tot het aankeuren van uw Shih-Tzu. Zo kan de geschiktheid voor de fok worden bepaald van honden die (plausibele reden dient u op te geven!) niet zijn uitgebracht op een tentoonstelling of  KCM. Onder de rubriek Fokkersinformatie (Aankeuren) op de website vindt u het reglement en een voorbeeld van het beoordelingsformulier m.b.t. de aankeuring. Opgave van kandidaten bij het tentoonstellingssecretariaat via de email: secretarisstcn@gmail.com
Kosten zijn € 152,50,- per hond. Per eigenaar mogen maximaal 2 honden worden aangemeld.In totaal kunnen er op 19 april maximaal 10 honden worden aangekeurd.   AANKEUREN; OPGEVEN VIA SHOWSECRETARIAAT  secretarisstcn@gmail.com
********** LET OP: ER KUNNEN NOG HONDEN WORDEN AANGEMELD VOOR DE AANKEURING **********

Ook als u niet inschrijft bent u als bezoeker met uw Shih Tzu, mits volledig geënt, én schoon,van harte welkom. Vergeet u niet uw entingsboekje mee te nemen? Introducés zijn ook van harte welkom en de toegang is gratis.

 Graag tot ziens op 19 april! De Evenementencommissie

 

                Triangel                                       Rondje                              Recht op en neer                                                                                                                                                                     

U heeft besloten om voor het eerst met uw hondje naar een show te gaan, dat is leuk maar ook best een beetje spannend vooral wanneer u voor de eerste keer gaat. U treft hier de benodigde beginnersinformatie aan.
Het is aan te raden bij een kynologenvereniging vooraf ringtraining te gaan volgen, hier leert uw hondje hoe hij zich moet gedragen in de ring;
gedrag tov. andere honden,
betasten,
tonen van het gebit.

De avond/dag voorafgaand aan de show wast en föhnt u uw hondje, zodat deze schoon en klitvrij aan de keurmeester getoond kan worden, u legt de benodigde spullen klaar die u de volgende dag nodig heeft;
*evt. een bench/rennetje
*klein opklapbaar tafeltje of trimtafel met kleed
*stoel
*waterbak/waterfles, poepzakjes
*een showlijntje
*borstel
*kam

*evt. snoepje voor in de ring
*elastiekjes
*draagclip/speld voor ringnummer
*een goed humeur, dit brengt u ook over op uw hond

Zorg dat u op tijd bent. Bij binnenkomst meldt u zich en krijgt u een catalogus. Kijk deze goed door en houdt goed in de gaten wanneer u aan de beurt bent. Wanneer u iets niet begrijpt vraagt u het dan, er lopen genoeg mensen rond van de organisatie die u kunnen en willen helpen. Dus schroom niet om te vragen. Wanneer u aan de beurt bent, zal u waarschijnlijk het volgende gevraagd worden;
-de leeftijd van uw hondje,
-het lopen van een driehoek (triangel), rondje of recht op en neer
-uw hondje stil op tafel te zetten,

Aan het eind van de keuringen kan u uw rapport afhalen in de ring waar uw hondje is gekeurd.
Tip; kijk wanneer u de kans heeft voordat u zelf aan de beurt bent goed in het rond, ook hier leert u veel van.

Heel veel plezier en succes!