Ledenvergadering 7 augustus 2019 en Fokbegeleidingsplan

Alle leden hebben per brief een uitnodiging voor de ledenvergadering gehad die gehouden gaat

worden op woensdag 7 augustus om 20.00 uur bij Zaal Verploegen te Wijchen. Inmiddels heeft de
Raad van Beheer het Fokbegeleidingsplan gereed en aangeboden op het Ministerie van LNV. Als de
Minister akkoord gaat met het Fokbegeleidingsplan kunnen we met de Shih Tzu legaal blijven fokken.
Als de ouderdieren voldoen aan de gestelde gezondheidseisen krijgen de pups een stamboom.
Hieronder de brief, die de vereniging ontving van de Raad van Beheer met het fokbegeleidingsplan.
Dit fokbegeleidingsplan staat op de agenda van de vergadering. Graag zie ik u op de
ledenvergadering woensdag aanstaande.

Zwolle, 2 augustus 2019
P. Burema, voorzitter.

Brief RVB aan verenigingen:

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer
Verantwoord fokken met kortsnuitige hondenrassen in Nederland
Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin
handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.
De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige
honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in
Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat
aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende
rassen.
Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte
ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen
gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als
instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.
De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die
gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken. De
Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden
voldoen.
§ Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De
test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald worden
wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
§ ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
§ Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen,
geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte,
halsomtrek en borstomvang.
Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige
hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de
problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder

extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor
inzetten.
De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van
stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige
honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het
aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren
welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de
kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een
tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen
vermijden.
Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen,
maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige
honden.
We hebben hetzelfde doel: Een gezonde en sociale hond.
In de bijlage treft u het volledige plan ter inzage aan.
Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Link naar fokbegeleidingsplan:
raad-van-beheer-fokbegeleidingsplan-kortsnuitige-stamboomhonden

Met vriendelijke groeten,
Gabri Kolster
Portefeuilehouder Fokkerij Raad van Beheer