Lid worden

 • -De Shih-Tzu Club Nederland is de oudste rasvereniging voor de Shih-Tzu in Nederland (opgericht 1990). Zij behartigt de belangen van het ras door in verenigingsvorm liefhebbers en fokkers bijeen te brengen. Jaarlijks wordt er een clubdag gehouden voor alle leden met hun honden, gezelligheid staat voorop en natuurlijk zijn alle Shih-Tzu welkom. Naast de ledenvergadering is er jaarlijks de Kampioenschapsclubmatch. Belangrijk is het clubblad, hierin staat veel nieuws, bestuursmededelingen, keurmeesterverslagen, de agenda en nog veel meer! Leden ontvangen het clubblad vier keer per jaar gratis.

  -U wordt definitief lid indien u de contributie heeft betaald en indien binnen veertien dagen ná publicatie in het clubblad (verschijnt eind elk kwartaal) géén bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt gemaakt. (nb. genoemde bedragen zjn per kalenderjaar)

  -Opzegging lidmaatschap: Schriftelijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar aan de penningmeester /ledenadministratie ( zie contact)

  -Zij die na 1 juli lid worden betalen de halve contributie voor het lopende jaar en gelijktijdig de contributie voor het volgende jaar.

  Wij heten U graag van harte welkom! Bij versturen van dit formulier geeft u automatisch toestemming tot het publiceren van uw NAW (naam, adres, woonplaatsgegevens) in het clubblad.

 • Bij het versturen van het formulier gaan we er van uit dat u ook daadwerkelijk lid wilt worden en aan uw betaalverplichting zal voldoen. Na het 'versturen' verschijnt het Ideal betaalscherm. Hartelijk dank voor het voldoen van uw betaling.
 • 0,00 €