Notulen A.L.V. 2017

Het is het bestuur gebleken dat de notulen niet, zoals aangegeven in de agenda van de Ledenvergadering 2018, zijn opgenomen in het Clubblad no. 1 van 2018. Om de leden in de gelegenheid te stellen hiervan, voor de vergadering, kennis te nemen kunt u hier de notulen downloaden. Met excuses voor het ongemak,
Het bestuur.