Privacy verklaring Shih-Tzu Club Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken
Shih-Tzu Club Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kennelnaam
– Gegevens over uw activiteiten op onze website. ( dit geldt voor leden die kunnen inloggen op de
website om keurverslagen te lezen)
-Door u gemaakte foto’s, die de club in het kader van haar activiteiten publiceert, welke u zelf voor
dat doel beschikbaar hebt gesteld.

Informatie over Shih-Tzu Club Nederland
Shih Tzu Club Nederland te Landgraaf
KvK: 40062160
contact m.b.t. uw gegevens: secretarisstcn@gmail.com
contact m.b.t. uw website gegevens: stcn.webmaster@gmail.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Als u
ons verzoekt gegevens te verwijderen dient u aan te geven op welke pagina’s de gegevens staan en
zullen we dit handmatig nalopen en uw naam en/of foto’s verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Shih-Tzu Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, om de website te verbeteren en ons
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Shih-Tzu Club Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze contributie.

Opslagperiode van uw gegevens
Shih-Tzu Club Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap
verwijderen wij uw gegevens binnen 1 jaar. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens anoniem
zodat we het ledenverloop binnen onze club kunnen blijven volgen.
Artikelen die u als auteur hebt geschreven voor de website waarin uw naam is vermeld, worden niet
standaard verwijderd. Foto’s die zijn geplaatst op de website blijven op de website staan. Als u ons
verzoekt uw gegevens te verwijderen dient u aan te geven op welke pagina’s uw gegevens staan en
zullen we dit handmatig nalopen en uw naam en/of foto’s verwijderen.
Shih-Tzu Club Nederland beschouwt de facebookpagina als een extra service aan facebookgebruikers
en de foto’s die zijn geplaatst blijven op de facebook pagina staan. Als u ons verzoekt uw gegevens
te verwijderen dient u aan te geven waar uw gegevens staan en zullen we dit handmatig nalopen en
uw naam en/of foto’s verwijderen.

Delen met anderen
Shih-Tzu Club Nederland verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, zonder dit eerst aan u te
vragen. We geven alleen de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, kennelnaam en
e-mailadres aan op onze website. Verder bewaren we persoonlijke gegevens om bijvoorbeeld te
voldoen aan een wettelijke verplichting en verstrekken we (nadat u deze zelf ter beschikking hebt
gesteld) persoonlijke gegevens aan de Kamer van Koophandel als u een bestuursfunctie bekleedt.

In kaart brengen websitebezoek
Shih-Tzu Club Nederland gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. We monitoren het gedrag van bezoekers van onze websites anoniem en
kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretarisstcn@gmail.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Shih-Tzu Club Nederland zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Shih-Tzu Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. (SSL beveiliging) Als u het idee hebt dat uw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met
secretarisstcn@gmail.com.