Gezondheidsonderzoek

De Raad van Beheer heeft sinds 2001 een afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn. Deze afdeling coördineert de screening van individuele honden (onderzoek op heup- en elleboogdysplasie, doofheid, oogafwijkingen, enzovoorts), verzorgt inventarisaties van complete rassen op gezondheid, gedrag en fokkerijaspecten, ontwikkelt en coördineert de uitvoering van een gedragstest (MAG), houdt zich bezig met voorlichtende activiteiten en geeft aandacht aan alle aspecten die te maken hebben met de invoering en begeleiding van het bovengenoemde fokbeleid.

In 2000 is op verzoek van de Shih-Tzu Club Nederland een onderzoek gedaan naar de gezondheidstoestand van het ras.

Gezondheids-inventarisatie bij de Nederlandse Shih-Tzu populatie
Voor het onderzoek werd een willekeurige steekproef gehouden onder 300 Shih-Tzu geboren in de jaren 1994 en1995. De enquêtering van deze honden vond plaats medio 2000 middels een standaard vragenformulier. Het rapport kwam beschikbaar oktober 2000.

Korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen
Problemen in de categorie ‘Ogen en Gezichtsvermogen’ dienen bij de fokkerij van Shih Tzu’s de hoogste prioriteit te krijgen. Ongeveer een op de vijf kampt met problemen op dit gebied in de vorm van ontstoken en tranende ogen, hoornvliesontsteking, distichiasis, entropion en glaucoom. Op de tweede plaats komt ‘Huid en Haar’; een op de zes honden heeft last van allergieën, jeuk, bijten en schilfering van de huid. Ook problemen in de categorie ‘Longen en Luchtwegen’ vragen om aandacht: een op de twaalf heeft last van vooral kortademigheid of benauwdheid door te nauwe neusgaten.
Bij Shih Tzu’s komt veel navelbreuk voor (een op de zeven), maar dit hoeft geen zorgen te baren want dit tast het welzijn niet tot nauwelijks aan.
In vergelijking met andere rassen kent de Shih Tzu weinig probleemgedrag (17%; toch nog altijd een op de zes) en een laag percentage door de eigenaar als nerveus (3.6%) en bang (4,6%) aangemerkte dieren.