Verslag ALV 2016

Op zaterdag 12 november 2016 werd het Shih Tzu keurmeestersexamen gehouden in Beusichem.

De volgende drie kandidaten slaagden;
-Melissa Tiems-Gnodde,
-Frank Van Tatenhove,
-Wendy van Oosten

Namens de STCN van harte gefeliciteerd, veel keurplezier gewenst!
De STCN dankt de examencommissie Pieter Burema & Wil Schrander voor goede begeleiding tijdens het hele traject naar het examen toe.
Ook hartelijk dank aan de exposanten voor hun aanwezigheid en beschikbaar stellen van de hondjes gedurende de dag.
fotolink: https://myalbum.com/album/UMjDVJpufFYX

De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdagmiddag 25 juni 2016 in het Dogcenter te Kerkwijk. Het was de eerste vergadering die geleid werd door onze voorzitter Nicky van Tol, zo ook de eerste vergadering zonder Jan Neijenhuis, waarvoor een moment stilte werd gehouden, wel was er onder de 23 aanwezige leden ons erelid André Klarenbeek, dit jaar voor het eerst aan de andere kant van de bestuurstafel.

De voorzitter opende de vergadering om 13.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering hadden Ria Klarenbeek & Erik Nienhuis de kascontrole uitgevoerd.

Ria Klarenbeek werd bedankt, met een mooie bos bloemen en een gevulde enveloppe en een mooi dankwoord:
Wanneer in 1991 het eerste clubblad verschijnt, neemt Annelies v. Egmond de redactie waar. Eind ’93 draagt zij het stokje over aan Wil Poot Mudde, die op haar beurt Ria Klarenbeek het heft in handen geeft in eind ’97. Hiermee is Ria het langst zittende redactielid van onze vereniging. Bijna 20 jaar verzorgd zij op uitstekende wijze het clubblad, waardoor er bij onze leden 4 x per jaar keurig op tijd het clubblad in de bus valt. Altijd ziet het er netjes verzorgd uit, vult ze zelf vaak de lege stukjes op met leuke verhaaltjes en wetenswaardigheden, of dierenartsweetjes waar iedereen plezier aan heeft. Want het valt niet altijd mee om een clubblad in elkaar te zetten. Vulmateriaal wordt niet in grote getale aangeleverd, en er gaat veel werk aan vooraf alvorens een clubblad bij de leden wordt bezorgd. Door de jaren heen heeft Ria bijval gehad van diverse leden die een helpende hand hebben geboden bij het uittikken van de verslagen. De laatste jaren verwerkt Ria het clubblad samen met Gitty, en nu is het dan zover dat ze ‘haar kindje’ want zo is ze het het door de jaren heen gaan beschouwen, overdraagt aan Gitty Weggelaar, die de laatste jaren goed is ingewerkt, zodat het ook in goed vertrouwen overgegeven kan worden. Onze voorzitter bedankt Ria namens alle leden van de Shih Tzu Club Nederland hartelijk voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren.

Voor een aantal leden was er een dankwoord met bijbehorende bloemen voor alle werkzaamheden binnen de club. Helaas kon niet iedereen deze in ontvangst nemen.

Hierna werden de OM Fokkersprijzen en de Beste Showhond van het Jaar 2015 uitgereikt.
Oranje Manege Fokkersprijs:
-Teef: Chayah A Little Miracle of Tibet, eig.: Dita van Hell met 51 punten
Beste Showhond van het Jaar 2015:
-Teef: Susi-Li Hsing le Belle Bruelles, eig.: Debby van Vuuren met 7 punten
( vanwege het niet bij kunnen wonen van de ALV werd deze de dag na de vergadering op de Kampioenschapsclubmatch van de EGCN uitgereikt)

(Op verzoek van de eigenaar geen vermelding van de winnaar van beide clubprijzen bij de reuen.)

Nieuwe samenstelling bestuur
Houkje van der Meer is nieuw binnen het huidige bestuur, zij vervult de taak van secretaris, waardoor Martijn van de Werff vanwege drukke werkzaamheden verder zal gaan als Algemeen Bestuurslid. Houkje proficiat en we wensen je veel succes binnen het bestuur.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt, vlnr op de foto:
Harry Niks, Houkje v.d. Meer, Martijn v.d. Werff, Nicky v. Tol-Williams, Helmi Wetzels