Waarnemend Voorzitter

Waarnemend Voorzitter

Nicky van Tol-Williams heeft per 27 maart jl. wegens gezondheidsredenen haar functie als voorzitter beëindigd . Het bestuur bedankt Nicky hartelijk voor haar werkzaamheden voor de STCN en wenst haar van harte beterschap.
Het bestuur heeft Pieter Burema bereid gevonden als waarnemend voorzitter. Pieter Burema was in 1990 mede oprichter van onze vereniging en we danken hem hartelijk dat hij deze functie op zich wil nemen.