Webvermelding Fokker/Kennelnaam/Pups/Herplaatsers

Webvermelding Fokker/Kennelnaam/Pups/Herplaatsers
-Vermelding Fokker (kennelnaam) & evt. nest(en), herplaaters op de website

U kunt als fokker voor een vermelding van uw kennelnaam/nest(en)/herplaatsers op onze website kiezen, dit kan op de volgende manieren:

17,50 euro per kalenderjaar
-Kennelnaam zonder nest

72, 50 euro per kalenderjaar
-Kennelnaam & meerdere nesten
(geen restitutiemogelijkheid)

37,50 euro per nest
-Kennelnaam en één nest

15,00 per herplaatser
-met foto op de website

-Opgave via het online formulier https://www.shihtzuclub.nl/formulier-plaatsing-kennelnaampupsherplaatsers/ (wanneer u op de link klikt opent zich het online formulier)
-U bent verplicht  om alle aanwezige nesten op te geven en de verschuldigde bijdragen er voor te betalen
-Volgens de regels van de Huishoudelijke Regelmenten artikel 14 klik hier voor de Huishoudelijke Reglementen
-De vermeldingen van kennelnamen zijn op alfabetische volgorde, incl. link eigen website
-Al uw nesten worden apart met foto vermeld bij uw kennelvermelding.
-Al uw nesten/herplaatsers dienen te voldoen aan de fokeisen van de STCN ( 2 x ZG voor beide ouderdieren, resp. aangekeurd)
-Slechts (betalende) leden die langer dan één jaar lid zijn komen in aanmerking voor plaatsing
-Onbewerkte foto’s aanleveren svp
-Indien u de €72,50 optie al bij een eerder nest heeft betaald, hoeft u na het invullen van het formulier slechts op versturen te klikken en kunt u het Ideal proces overslaan.

PLAATSING NA BETALING!

-Om de gegevens zoveel mogelijk up to date te houden vragen we om z.s.m. alle wijzigingen: AFMELDINGEN/TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN (samenstelling van het nest en evt. wijzigingen van de foto’s ) S.V.P PER MAIL te melden (niet via Facebook privéberichten)
Hartelijk dank voor uw medewerking.

-VFR Certificaat: De nesten die aangemeld worden voor bemiddeling krijgen automatisch het VFR certificaat toegestuurd. Bij meerdere nesten bent u verplicht al uw nesten op te geven. Heeft u een nest dat wel voldoet aan de regels maar niet is opgegeven omdat uw pups niet bemiddeld hoeven te worden maar u wilt u wel graag het certificaat ontvangen, stuur dan al uw gegevens zoals bij bemiddeling per mail naar stcn.pupbemiddeling@gmail.com

Heeft u nog vragen mbt. uw opgave neemt u dan contact op via stcn.pupbemiddeling@gmail.com