Webvermelding Fokker/Kennelnaam/Pups/Herplaatsers 2017-11-29T20:54:55+00:00

Webvermelding Fokker/Kennelnaam/Pups/Herplaatsers

Webvermelding Fokker/Kennelnaam/Pups/Herplaatsers
-Vermelding Fokker (kennelnaam) & evt. nest(en), herplaaters op de website

U kunt als fokker voor een vermelding van uw kennelnaam/nest(en)/herplaatsers op onze website kiezen, dit kan op de volgende manieren:

12,50 euro per kalenderjaar
-Kennelnaam zonder nest

70 euro per kalenderjaar
-Kennelnaam & meerdere nesten
(geen restitutiemogelijkheid)

35 euro per nest
-Kennelnaam en één nest
(U bent verplicht zoals vanouds om alle aanwezige nesten op te geven en de verschuldigde bijdragen er voor te betalen)

12,50 per herplaatser
-met foto op de website

PLAATSING NA BETALING
-Volgens de regels van de Huishoudelijke Regelmenten artikel 14 klik hier voor de Huishoudelijke Reglementen
-De vermeldingen van kennelnamen zijn op alfabetische volgorde, incl. link eigen website
-Al uw nesten worden apart met foto vermeld bij uw kennelvermelding.
-Al uw nesten/herplaatsers dienen te voldoen aan de fokeisen van de STCN ( 2 x ZG voor beide ouderdieren)
-Slechts (betalende) leden komen in aanmerking voor plaatsing

Opgave via het online formulier https://www.shihtzuclub.nl/formulier-plaatsing-kennelnaampupsherplaatsers/ (wanneer u op de link klikt opent zich het online formulier)

Om de gegevens zoveel mogelijk up to date te houden vragen we om z.s.m. alle wijzigingen:
-AFMELDINGEN
-TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN;  samenstelling van het nest en evt. wijzigingen van de foto’s  S.V.P PER MAIL te melden (niet via Facebook privéberichten)